Keolis i Hinnerup tester et nyt rensesystem til motorer og partikelfiltre på alle busser med Euro6-motorer. Værkstedet i Hinnerup måler effekterne over de næste måneder.

Et nyt system til at rense motorer og partikelfiltre med brint ser lovende ud. Det er vurderingen hos Keolis i Hinnerup, som har stillet alle Euro6 busser til rådighed for en indledende test. Det er firmaet HYDRIVE, som har udviklet og markedsført rensesystemet til personbiler og motorcykler. Testen hos Keolis Hinnerup er en opfølgning på præ-test på Industriholmen, med motorer og filtre på tunge køretøjer.

”De foreløbige resultater peger på en reduktion af NOx-udslippet og et mindre modtryk fra filtersystemet til motoren, det er kendte problemer med Euro6-motorer”, siger Anders Farre Nielsen, værkstedschef hos Keolis Hinnerup. ”Brint-rensningen giver tilsyneladende en mere effektiv motor. Chaufførerne siger de kan mærke effekten. Vi skal også teste, om der er en brændstofbesparelse ved at bruge systemet.”

HYDRIVE-systemet tænkes anvendt som en del af den forebyggende vedligeholdelse af busparken hos Keolis Hinnerup. Det er især de nyere busser, som kræver en ekstra vedligeholdelse, og HYDRIVE-metoden ser ud til at kunne løse et særligt problem, som er specielt for netop de miljøvenlige Euro6-motorer.

Miljøvenlige motorer og filtre kræver hyppig rensning

”I rutetrafikken har vi det særlige problem, at temperaturen i filtersystemet på Euro6-motorerne ikke bliver høj nok til at filtrene kan rense sig selv i tilstrækkelig grad, hvilket betyder driftsuregelmæssigheder eller nedbrud, da emissionssystemet oftere skal regenereres eller skal have partikelfiltret renset”, forklarer Michael Stubtoft, teknisk chef i Keolis. ”Det er meget tids- og arbejdskrævende for værkstederne at regenerere og rense partikelfiltrene, så med denne løsning håber vi på at kunne forlænge intervallerne mellem rensningerne. Det nye brintbaserede HYDRIVE-system kan måske vise sig at være en effektiv løsning. Derfor er Keolis gået med forsøgsprojektet, der skal dokumentere effekten.”

Der skal måles emissioner og modtryk på Euro6 busser hos Keolis Hinnerup over de næste måneder for at dokumentere effekten af motorrensningen med brint på kort og lang sigt. Økonomien spiller selvfølgelig også en rolle.

”Indtil videre kan HYDRIVE kun bruges på den måde, at der efter aftale kommer en mand fra HYDRIVE-firmaet med renseudstyret. Hvis metoden bliver en del af vores drift, skal der indgås en serviceaftale med dem, og vi kender endnu ikke økonomien i konceptet. På endnu længere sigt bliver det måske muligt at købe renseudstyret. Der er mange åbne spørgsmål”, forklarer Anders Farre Nielsen, Keolis Hinnerup.

”Vi skal se nogle flere målinger, før vi eventuelt kan udbrede HYDRIVE til andre af Keolis’ busanlæg”, slutter Michael Stubtoft.