Ønsker du at blive leverandør?

Hos Keolis Procurement mener vi, at den rigtige leverandør er nøglen til at servicere vores kunder optimalt. Vi fokuserer på at have den rigtige balance mellem pris og kvalitet, og vi tror på, at udvikling af bæredygtige og værdiskabende relationer til vores leverandører har stor betydning på langt sigt.

Vi betragter indkøb og udbud som et strategisk indsatsområde, hvor sikkerhed, innovation og bæredygtighed er vigtige udvælgelseskriterier. Derudover understøtter Keolis FN Global Compact’s ti principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

Inden du kan opnå status som en anerkendt leverandør til Keolis, gennemfører vi en omhyggelig evaluering af din virksomhed. Denne procedure, kendt som "leverandørvurdering", inkluderer blandt andet en vurdering af overholdelse af vores etiske retningslinjer og bæredygtighedsstandarder samt en kreditvurdering.

Derudover forventer vi, at vores leverandørers ydelser er af god kvalitet, fagmæssig korrekt og i overensstemmelse med gældende forskrifter og standarder, herunder miljø-, arbejdsmiljø-, sundheds-og sikkerhedsforskrifter, og samtidig sikre overholdelse af FN’s Global Compact.

Vi stræber dagligt efter, at vores partnerskab med leverandører skal være til gavn for begge parter og lægger vægt på åbenhed og retfærdighed i alle vores handlinger. Yderligere information om vores arbejdsmetoder kan findes ved at udforske de tilgængelige punkter nedenfor.

1) COMPLIANCE
Keolis prioriterer overholdelse af lovgivning og etiske principper, og vi stræber efter at opretholde de højeste standarder for integritet, ærlighed og god opførsel i vores forretningspraksis. Som en del af vores overordnede vilkår og betingelser har vi udviklet enCode of Conduct – Etiske retningslinjer for vores leverandører" der skal være med til at sikre overholdelse af disse værdier.

Vi opfordrer dig til at kontakte os direkte, hvis du har spørgsmål vedrørende vores Compliance-program eller hvis du ønsker at rapportere manglende overholdelse af lovgivning og regler, der vedrører Keolis. Du kan kontakte os på følgende e-mailadresse: [email protected]

2) Gældende faktureringsregler
For at sikre rettidig betaling til vores leverandører er det vigtigt, at fakturaerne indeholder specifikke oplysninger, så de kan behandles effektivt i vores fakturaproces. I det følgende dokument finder du Keolis' faktureringsregler for alle vores enheder: "Faktureringsregler"

Faktura for leverancer af varer og serviceydelser fremsendes til den på ordren anførte fakturaadresse.

Spørgsmål vedr. betalinger rettes til kreditorfunktionen for de respektive områder ifølge listen over selskaber, hvor der i emnefeltet skal fremgå Faktura.

3) indkøbsbetingelser 
Disse "Indkøbsbetingelser" er gældende i forbindelse med enhver aftale, som er indgået med Keolis Danmark A/S og dennes datterselskaber.
Hvis du som leverandør har spørgsmål til vores indkøbsbetingelser, er du velkommen til at kontakte os direkte på: [email protected]

4) SIKKERHED
Der skal være trygt og sikkert at færdes overalt, hvor Keolis er ansvarlig for miljøet og arbejdsmiljøsikkerheden. Der færdes mange mennesker på vores anlæg dagligt, herunder også gæster, gæstehåndværkere og leverandører med deres køretøjer. Det stiller høje krav til opmærksomhed og agtpågivenhed for at undgå ulykker. Derfor har vi i Keolis fastsat følgende "Sikkerhedsregler", som gælder for alle der færdes på vores område.

Hvis du som leverandør har spørgsmål til Keolis’ Sikkerhedsregler, er du velkommen til at kontakte os direkte på: [email protected]

5) Kontakt procurement
Du bedes venligst rette alle henvendelser direkte til din kontaktperson hos Keolis. Hvis det drejer sig om mere generelle forespørgsler kan du henvende dig på følgende mailadresse: [email protected]