Keolis Commuter Services har siden 2014 haft ansvaret for drift og vedligeholdelse af nærbanetrafikken i Boston, Massachusetts, USA, i en kontrakt med Massachussets Bay Transportation Authority (MBTA). Nærbanen omfatter 14 linjer, 141 stationer og 640 km dobbeltspor. Banen trafikeres af 500 tog, som består af i alt 90 lokomotiver og 410 togvogne. Nærbanen transporterer 35 millioner passagerer om året.