Keolis Danmark udgiver en række artikler, der vil fremhæve Keolis’ arbejde i forskellige dele af verden. Denne artikel er den sjette i rækken, og omhandler nærbanetrafikken i Boston.

Flere tog, modernisering af infrastrukturen, større punktlighed og en ny billig weekendbillet har tiltrukket flere passagerer til nærbanetrafikken i Boston.

Keolis Commuter Services har siden 2014 haft ansvaret for drift og vedligeholdelse af nærbanetrafikken i Boston, Massachusetts, USA, i en kontrakt med Massachussets Bay Transportation Authority (MBTA). Nærbanen omfatter 14 linjer, 141 stationer og 640 km dobbeltspor. Banen trafikeres af 500 tog, som består af i alt 90 lokomotiver og 410 togvogne. Nærbanen transporterer 35 millioner passagerer om året.

Keolis Commuter Service overtog i 2014 et nedslidt togsystem. Keolis har investeret store beløb i renovering af infrastrukturen. Der er tilføjet nye strækninger på i alt 16 km dobbeltspor og det ældste togmateriel er blevet udskiftet. Keolis Commuter Service har forøget og moderniseret vedligeholdelsen af infrastrukturen ved hjælp af moderne teknologiske løsninger. Der bruges blandt andet droner til at forebygge driftsforstyrrelser ved hurtig identifikation af fejl på skinnerne og til at holde øje med nedfaldne blade i efterårsperiode.

Resultatet af de teknologiske moderniseringer og den opgraderede vedligeholdelse har vist sig ved en forøgelse af punktligheden til 89 procent – det er to procent over gennemsnittet for de seneste ti års togdrift. En anden rekord er, at 96 procent af togene ankommer inden for et 10-minuttersinterval i forhold til køreplanen. Det er bedste resultat i de seneste fire år. Togdriften er også blevet mere effektiv med markant flere togafgange årligt uden at udvide flåden.

Keolis Commuter Services har oprettet et centralt trafikinformationssystem, som også omfatter realtidsinformation. Desuden har selskabet lanceret en billig weekendbillet.

Tory Mazzola, Director of Public Affairs i Keolis Commuter Services forklarer: “Vi har forøget antallet af medarbejdere med 20 procent for bedre at kunne betjene de mange passagerer. Vi har også lanceret informationskampagner til borgerne i Greater Boston Area, hvor vi bl.a. introducerede en billet til 70 $, som gælder til rejser i alle zoner i hele weekenden. Vi har fået 21 procent flere passagerer siden 2014 og 25 procent flere billetindtægter på baggrund af disse initiativer. Vores mål har hele tiden været at gøre det tydeligt, at vores kvalitetsservice er et reelt alternativ til privat biltrafik, som her stort set gennemføres med én person i hver bil.”

Keolis Commuter Services har også indført mulighed for billetkøb med kreditkort i alle tog. Tidligere kunne billetter kun købes på stationerne. Keolis’ succes med stigende kundetilfredshed, passagervækst og vækst i passagerindtægter skal ses på baggrund af den trængte situation for kollektive trafik i USA, hvor der generelt har været tilbagegang over de seneste ti år.

”Det er lykkedes for Keolis Commuter Services at vende en negativ udvikling i nærbanesystemet i Boston, som var nødlidende i enhver forstand i 2014”, siger Peter Lanng Nielsen, adm. direktør for Keolis Danmark. ”Vilkårene for kollektiv trafik i USA er meget vanskelige, men som andre steder afhænger resultaterne af viljen til at investere. Samarbejdet mellem Keolis og trafikselskabet MBTA har udviklet sig positivt, og det er lykkedes at skabe markante forbedringer – vel at mærke den helt rigtige kombination af investering i hårde, materielle, og bløde, kundevendte tiltag.”