Den 20. oktober 2020 underskrev FynBus og Keolis en aftale på en fire års forlængelse af deres nuværende kontrakt på driften af bybusserne i Odense. Den oprindelige kontrakt var sat til at udløbe i august 2023, men den er nu forlænget frem til 31. juli 2027.