Den 1. december 2020 indsatte Keolis 102 nye elbusser busnetværket i Bergen. Det giver byens beboere og besøgende en bæredygtig kollektiv bustransport under en kontrakt med den offentlige transportmyndighed Skyss.