Der skal iblandes 30 pct. GTL i brændstoffet til Aalborg Bybusser. GTL er en ny form for syntetisk dieselolie med lavere emissioner af partikler og NOX end almindelig diesel.

GTL betyder Gas to Liquid – det er diesel produceret på grundlag af naturgas – såkaldt syntetisk diesel. GTL har lavere emissioner af partikler og kvælstofilter (NOX), som netop er de to mest sundhedsskadelige elementer ved brug af diesel som brændstof.

GTL er dog så nyt et brændstof, at den endelige dokumentation af miljøgevinsten stadig mangler.

”Vi er dog sikre på, at der er en tydelig og klar miljøgevinst ved GTL-brændstoffet – producenten angiver op til 33 pct. Lavere lokale emissioner”, forklarer Michael Stubtoft, teknisk chef i Keolis Danmark. ”Desuden kan GTL bruges i busdriften helt på linje med almindelig diesel. Vi vil i gennemsnit blande 30 pct. GTL i brændstoffet i Aalborg Bybusser fra sommeren 2018.”

GTL er dog stadig et fossilt brændstof og en midlertidig løsning, men et godt alternativ til traditionel diesel og et skridt i den rigtige retning for miljøet, hen mod omstilling til vedvarende energi.

GTL er blot én af flere typer syntetisk diesel, som forventes at spille en betydelig rolle i de kommende årtiers omstilling af transportsektoren til fossilfri brændstoffer.

Ny aftale med Nordjyllands Trafikselskab

Keolis har netop indgået en ny aftale med Nordjyllands Trafikselskab om miljøforbedringer i Aalborg Bybusser i de kommende to år. Aftalen indeholder to muligheder, som Keolis frit kan vælge mellem: Enten brug af GTL med 30 pct. GTL i brændstoffet, eller en forøgelse af andelen af biodiesel (BTL) udover de lovpligtige 7 pct.

Keolis har i første omgang valgt at satse på en afprøvning af GTL-brændstoffet.

”Keolis har ønsket at holde valgmuligheden åben, fordi markedet for de miljøvenlige brændstoftyper som BTL og GTL er temmelig usikkert”, forklarer tilbudschef Thomas Nielsen, Keolis Danmark. ”Vi skal jo være sikre på, at vi kan levere de miljøfordele, vi har aftalt med NT, så Keolis har brug for fleksibilitet i indkøb af alle typer brændstof.”

Det er Keolis’ busanlæg i Aalborg, der skal forberede og stå for driften af forsøget med GTL, som starter i juli 2018 og varer i to år.