Keolis Danmark udgiver en række artikler, der vil fremhæve Keolis’ arbejde i forskellige dele af verden. Denne artikel er den femte i rækken, og omhandler STAR-netværket i Rennes.

Keolis har drevet bytrafikken i den franske provinsby Rennes i mere end 20 år, og byen er i dag et skoleeksempel på, hvad der kan opnås ved at satse på kollektiv trafik og nye mobilitetsløsninger.

Keolis fornyede i 2018 kontrakten med trafikselskabet Rennes Metropole med nye ambitiøse mål for en by, der i forvejen er i topklasse hvad angår kollektiv trafik og mobilitetsløsninger.

Rennes er en by med 250.000 indbyggere, som betjenes af STAR-netværket. Netværket består af en metrolinje, et busnet med 470 busser, samt 1000 elcykler og 600 almindelige cykler, som kan lejes fra 55 cykelstationer. Derudover åbne en metrolinje mere i 2021. Rennes har en usædvanlig høj markedsandel for kollektiv trafik i Frankrig og måske i hele verden.

I de seneste år er hele netværket blevet gjort handicapvenligt. I 2015 blev netværket gjort fuldt tilgængelig for passagerer med nedsat fysisk mobilitet. Siden har Keolis Rennes arbejdet med særlige tiltag for passagerer med begrænsede mentale ressourcer.

STAR-netværket er pioner inden for integrerede billetsystemer med Keolis Rennes som én af de drivende kræfter. Det begyndte med fælles billet- og takstsystemer i STAR-netværket, men er udvidet til at omfatte yderligere seks trafikudbydere i naboområder, så det omfatter hele Bretagne.

Keolis i Rennes er ligeledes pioner indenfor digitalisering og brug af åbne data. Trafikdata stilles frit til rådighed for private udviklere af digitale tjenester. Resultatet er, at der nu er udviklet 15 apps, som henvender sig til forskellige målgrupper. De 15 tjenester ses som et godt supplement til Keolis Rennes’ egen website: m.starbusmetro.fr

Data bruges også i trafikplanlægningen, hvor der f.eks. er gennemført forbedringer af betjeningen af universitetsområdet i myldretiden, ligesom særlige køreplaner hurtigt kan implementeres i forbindelse med store events i byen.

Bystyret i Rennes er en aktiv deltager i miljøprogrammet EcoWattBretagne, og miljø- og klimainitiativer blev naturligvis indskrevet i Keolis Rennes’ fornyede kontrakt fra 2018. Metrotogene i Rennes er f.eks. forsynet med et system til opsamling af bremseenergi. Omstilling til elbusser er også i fuld gang. Allerede i 2018 blev de første 8 elbusser sat i drift, ligesom flåden af Handistar-minibusser til handicaptransport er omstillet til eldrift.

Kollektiv trafik i Rennes i Frankrig er en solstrålehistorie om, hvad kollektiv trafik kan byde på, når der satses og investeres langsigtet og vedvarende”, siger Peter Lanng Nielsen, adm. direktør i Keolis Danmark. ”Den kollektive bytrafik i Rennes har en usædvanlig høj markedsandel, og det skyldes netop den langsigtede satsning, og der er et lokalt ejerskab til kollektiv trafik, som man sjældent ser. Rennes er én af de byer, hvor Keolis har været i stand til at udvikle sine kompetencer på både traditionelle og nye teknologiske områder, og disse erfaringer kan alle andre lande trække på.”