Keolis har fået tre dygtige og engagerede buschauffører. Tilbagemeldingen til Keolis fra de tre chauffører er entydigt positiv.

Den 10. januar 2017 mødte 11 flygtninge hos AMU-Fyn for at begynde på 2 års Integrations Grund Uddannelse (IGU). Forventningen var, at Keolis i Odense fik nye dygtige og engagerede buschauffører ud i den anden ende.

I dag, 2 år senere, kan regnebrættet gøres op. De tre IGU-deltagere Nazliya, Ahmad og Shoaieb har netop modtaget deres uddannelsesbevis plus ansættelseskontrakter som faste buschauffører i Keolis Odense.

Shoaieb siger: ”Vi kan kun sige tak til Keolis, fordi vi fik denne chance for at komme ind på det danske arbejdsmarked. Både ledelsen og kollegerne har været utrolig hjælpsomme overfor os – vi har følt os velkomne fra første dag. Der har været mange ting at lære, men vi har altid fået den bedste hjælp.”

Driftschefen for medarbejderne i Odense siger: ”Keolis er i princippet altid på jagt efter nye buschauffører, så for os er det en naturlig ting af byde nye kolleger velkommen. Keolis har længe beskæftiget mange chauffører af anden etnisk oprindelse end dansk, så vi kender alle problemstillingerne. For os ligger IGU-uddannelsen fint i forlængelse af det, vi plejer at gøre, når vi ansætter nye chauffører. Det afgørende i forhold til flygtninge er sprogkundskaberne. Man skal kunne forstå og tale dansk for at kunne arbejde som buschauffør, og for kunne blive ansat hos os.”

Utilstrækkelig beherskelse af dansk er også hovedforklaringen på, at kun tre ud af de elleve oprindelige elever gennemførte IGU-uddannelsen. AMU Fyn er nu i gang med det tredje hold IGU-elever og her ser det ud til at flere gennemfører. Det skyldes en skrappere sortering på forhånd, så kun dem med gode danskkundskaber kommer i gang med buschaufføruddannelse. Desuden er sprogundervisningen på uddannelsen styrket.

De nye IGU-elever får nu et intensivt danskkursus, før de starter. Det indeholder også den særlige disciplin, som kan kaldes ”transportdansk” – en introduktion til transportsektorens komplicerede fagsprog

”Keolis udlåner bl.a. en bus en dag til IGU-holdet ret tidligt i forløbet. Der er tolk på, og så bliver der sat navne på bussens enkelte komponenter. Det har viste sig at have en meget positiv effekt, for de færreste har nærstuderet en bus i forvejen”, forklarer driftschefen.

Ambitionen hos de tre nye Keolis-chauffører er stadig at blive bedre til dansk, at blive endnu bedre til at kommunikere med passagererne og kollegerne. Det er især udtalen, der kan give problemer. De tre er enige om, at deres gode forhold til passagererne er én af bedste ting ved jobbet som buschauffør.

Keolis lægger generelt stor vægt på at være en arbejdsplads, hvor medarbejderne trives godt og er motiverede for at yde den bedste kvalitet og service.

”Vi lægger i Keolis stor vægt på at have en engageret medarbejderstab, og det arbejder vi målrettet på i alle vore afdelinger”, siger Peter Lanng Nielsen, administrerende direktør i Keolis Danmark. ”Dette støtter vi bedst ved at være en venlig og hjælpsom arbejdsplads. Dette omfatter dog også at kunne løfte et socialt ansvar, og der har i dette tilfælde medvirket til at give tre flygtninge et solidt fodfæste på det danske arbejdsmarked”.