Flotte tal fra FynBus viser en høj rettidighed trods massive trafikproblemer i Odense på grund af letbanearbejdet

Hele 99 procent af busafgangene i bybusserne i Odense afgår til tiden, 93 procent af afgangene ankommer til tiden. Mest imponerende er det vel, at 93 procent af alle stoppesteder bliver passeret til tiden. Tallene er bedst for bybusserne – en smule lavere for de regionale ruter på Fyn – målt for perioden september 2017 til februar 2018. På Fyn er definitionen af rettidighed, at op til 5 minutters forsinkelse betragtes som ”til tiden”.

FynBus er tilfreds med tallene: ”Ud fra de givne vilkår i og omkring Odense vurderer FynBus, at tallene er særdeles tilfredsstillende.”

Letbanebyggeri

'De givne trafikvilkår' i Odense er, at der er vejarbejde på mange centrale veje i Odense. Og det vil der også være i de næste tre år. Der anlægges letbane og der, hvor den store bygade Thomas B. Thriges Gade engang var, bygges der nyt både over og under jorden.

”Der er meget voldsomme trafikforstyrrelser i Odense”, siger Uffe Tokehøj, driftschef i Keolis Odense. ”Trafikforholdene fører med sig, at vi aldrig vil kunne nå 100 procent rettidighed, men vores egne målinger viser, at vi mange dage leverer en servicegrad på 100 procent. Servicegraden omfatter det, vi selv kan påvirke.”

Uffe Tokehøj fremhæver det positive samarbejde med FynBus som baggrunden for de flotte rettighedstal:

”Det stiller store krav til os som busoperatør og til vores samarbejde med FynBus,” siger han. ”Vi samarbejder både om driften og om køreplanarbejdet, og begge dele fungerer særdeles godt.”

Velfungerende køreplansamarbejde

”FynBus arbejder meget aktivt med det datagrundlag, som indsamles via bussernes GPS-systemer”, forklarer Uffe Tokehøj. ”Og så lytter FynBus’ køreplanlæggere til chaufførerne. Tilsammen betyder det, at vi har nogle effektive køreplaner - planer, som kan overholdes. Det giver en stor fælles tilfredshed for alle parter.”

Engagerede medarbejdere

Uffe Tokehøj fremhæver indsatsen fra Keolis’ medarbejdere:

”Vi har heldigvis en stab af engagerede medarbejdere - chauffører, mekanikere og folk i driftsovervågningen - som arbejder ihærdigt på at opfylde Keolis’ målsætning om serviceopfyldelse: Alle busafgange skal køres og til tiden. De nye tal viser, at det lykkes godt for os.”

Uffe Tokehøj fremhæver evnen til at samarbejde med trafikselskabet om fælles mål som en helt afgørende faktor for succes for en stor busoperatør som Keolis.