Alle Keolis’ buschauffører og letbaneførere skal blæse i et alkometer på anlægget, når deres vagt begynder, og resultatet kan aldrig være andet end 0,0 promille.

”Bus- og letbanekørsel og indtagelse af alkohol er to helt uforenelige størrelser – det er der heldigvis total enighed om mellem de ansatte i Keolis og ledelsen”, siger Kasper V. K. Carstensen, HR- og kommunikationschef i Keolis Danmark.

Hos Keolis gælder politikken, at ved spiritus i blodet er det ensbetydende med bortvisning fra arbejdspladsen med det samme. Ingen buschauffør eller letbaneføre kan være i tvivl om dette.

Alle Keolis´ anlæg er i dag alkoholfri arbejdspladser – dette princip håndhæves helt konsekvent på alle Keolis’ bus- og letbaneanlæg.

”Keolis har valgt at tage teknikken til hjælp for at håndhæve det princip og det helt konsekvent”, forklarer Kasper V. K. Carstensen. ”Chaufføren skal obligatorisk blæse i et alkometer på anlægget, når vagten starter. Der må ikke være det mindste udsving. Promillen skal være 0,0. Vi har valgt at installere alkometeret på anlæggene for at håndhæve nultolerance-politikken.”

Keolis har valgt netop denne metode, da de mener, at den er bedst og mest hensigtsmæssig.

”Vi ønsker ikke at involvere passagerer eller andre personer i vores håndhævelse af alkohol-politikken, og det kan nemt blive tilfældet, hvis alkometeret fx er installeret i busserne eller i letbanetogene. Derudover, så kan vi hurtigt finde en ny måler frem, hvis vi er i tvivl omkring målingen, eller hvis en chauffør eller fører påstår, at måleren ikke virker”, forklarer Kasper V. K. Carstensen.

Afslutningsvis siger Peter Lanng Nielsen, adm. direktør:” det vigtigste for Keolis er sikkerheden. Det vil blandt andet sige, at når der kommer en Keolis-bus eller letbane, så kan passagererne være sikre på, at chaufføren er helt uden alkohol i blodet.”

Nultolerance-politikken gælder naturligvis også for Keolis administrative medarbejdere samt ledelsen.