KeoLife Week i første uge af juni er Keolis-koncernens fælles globale temauge, som fokuserer på små og store forbedringer i alt fra kundeoplevelse, effektiv drift til medarbejder-engagement og mange andre ting på tværs af bus, tog, letbane og andre af koncernens aktiviteter. KeoLife handler derfor om stadige forbedringer af service og performance – uanset om man driver buslinjer, kører letbane eller lejer cykler ud.

Keolis’ danske driftsafdelinger fokuserede på trafiksikkerhed, køreteknik og hverdagens praktiske færdigheder i sociale arrangementer ugen igennem på anlæggene. Driftscheferne og samarbejdsudvalgene i Keolis’ danske driftsafdelinger havde lagt hovederne i blød for at trække nogle af hverdagens vigtige temaer frem i sociale arrangementer på anlæggene.

Busafdelingerne i bl.a. Aalborg, Skibby og Industriholmen trænede buschaufførernes køreteknik på manøvrebaner, indrettet på busanlæggene. Det handlede om at køre ind til et stoppested – så tæt på kantstenen som muligt uden at slide busdækkene på siden. Det handlede også om at bakke med en bus – sikkert og præcist.  Manøvrekonkurrencerne var så at sige kirsebærret øverst på kagen. I hverdagen på busanlæggene bliver episoder i trafikken og skader på busserne analyseret i fællesskab af driftsledelse og chauffører. Det handler om at lære af hinanden, om at give sig tid i trafikken.

skibby

aalborg2

”Skader på busserne er både dyre og besværlige for alle, og erfaringen viser, at mange skader opstår i de samme, temmelig banale situationer”, siger Peter Lanng Nielsen, adm. direktør i Keolis Danmark. ”Aktiviteterne på manøvrebanerne i KeoLife Week sætter ekstra fokus på den enkelte chaufførs faglige dygtighed – forhåbentlig med masser af inspiration og gode diskussioner. ”

Hos Keolis Aarhus Letbane var hovedaktiviteten ”Walk the Line” - en tre timers lang gåtur langs letbanesporene og en letbanetur tilbage. Med på turen var én af letbaneorganisationens sikkerhedsinstruktører. Temaet var netop sikkerhed for gående i og ved letbanelinjen i forhold til letbanekøretøjerne og køreledningerne. Et ny hold kommende letbaneførere, som næsten er færdiguddannet, var med på ”Walk the Line” en af dagene.

KAL1

I Hinnerup kunne medarbejderne fejre en tredjeplads i Midttrafiks kåring af de bedste busselskaber – et resultat som kun gjorde det gode humør i KeoLife Week endnu bedre. I Hinnerup var der bl.a. fokus på små praktiske færdigheder i busdriften. ”Skift en pære” og ”Når bussen ikke kan starte” var to af de emner, hvor kyndige folk fra værkstedet viste, hvordan man skiftede en pære på bussen og hvordan startkabler skulle monteres.

hinnerup1

Mange andre emner var på dagsordenen på Keolis Danmarks 11 driftsafdelinger: ”Gå op til buskørekortets teoriprøve igen? ”, fokus på indstilling af bussens spejle og sund mad.

”Det er en stor udfordring at holde sammen på en virksomhed som Keolis, hvor der altid er nogle ude at køre, nogle på vej til deres vagt, andre igen på vej hjem”, siger Peter Lanng Nielsen afsluttende. ”Derfor er det vigtigt med sociale arrangementer. I KeoLife Week går det sociale og det faglige hånd i hånd. De faglige mål er tydelige mål – men vejen til målet kan godt være både hyggelig og underholdende. ”