Keolis har investeret i bremseprøvestande på busanlæggene for at kunne opfylde dette. Herudover har Keolis opbygget et system til dokumentation af alle bremseprøver. Den ekstra indsats har stået sin prøve – ingen Keolis-busser har haft bremsefejl ved politiets vejsidekontroller siden den forstærkede indsats blev sat i gang i marts 2018.

Bussernes bremser kræver stor opmærksomhed og særlige procedurer for at sikre en fuldstændig pålidelig og sikker bremsefunktion. Dette har Keolis og andre busselskaber erkendt efter de seneste års påvisning af mange bremsefejl på busser. Keolis har valgt at investere i bremseprøvestande på busanlæggene og har strammet op alle procedurer og standarder, som kan påvirke busserne bremseevne. Den hyppige kontrol er det vigtigste element, men der er også andre faktorer, der spiller ind.

Baggrunden

2017 var året, hvor Keolis og andre seriøse busselskaber fik en voldsom forskrækkelse. Ved flere af politiets politikontroller fik et større antal busser kørselsforbud eller indkaldelse til ekstra syn, fordi bussernes bremser ikke præsterede godt nok, eller at busserne skævbremsede.  Dette gjaldt også busser som var blevet godkendt ved det obligatoriske årlige periodesyn, og derfor for nyligt havde bestået de lovmæssige krav til bremserne.

”Keolis’ reaktion var at intensivere vores interne kontrol af bussernes bremser”, siger Peter Lanng Nielsen, adm. direktør i Keolis Danmark. ”Vi satte et internt mål med bremsekontrol for mindst hver 90 dage – altså mindst fire gange så hyppigt som lovens krav. Keolis har sikkerhed som en afgørende værdi. Vi kan ikke holde til, at der opstå den mindste tvivl om vores performance på et så fundamentalt sikkerhedsspørgsmål som bremsesikkerheden i vores busser.”

Bremseprøvestande på Keolis’ busanlæg

Keolis investerede derfor i bremseprøvestande på busanlæggene i 2018. Det skete af praktiske grunde for at spare tid, så busserne ikke skulle tages ud af drift for længe ad gangen. En yderligere fordel er, at Keolis nu selv kan dokumentere alle bremseprøver i et centralt og let tilgængeligt digitalt system.

Prøvestandene er nu i fuld drift efter en indkøringsperiode. Tallene for 2019 er overbevisende: Samtlige Keolis’ busser har bestået bremseprøven inden for de seneste 90 dage, og ingen af Keolis’ busser har haft fejl på bremserne ved politiets kontroller, siden Keolis selv begyndte at teste busserne bremser.

”Det er virkelig et flot resultat, Keolis’ værkstedsorganisation har opnået”, siger Peter Lanng Nielsen. ”Det er vel at mærke gennemført, uden at busdriften har været påvirket – og vi satser hårdt på, at både trafikselskaber og passagerer kan regne med, at der kommer en sikker bus til tiden – hver gang.  Bremsetestene er på rekordtid blevet indpasset i værkstedernes omfattende vedligeholdelsesprogram.”

Keolis ønsker sikre målinger

Keolis har altså taget bremsesagen i egen hånd og har valgt at sætte sit eget langt højere test-niveau end loven foreskriver – mindst hver 3. måned i stedet for lovens hver 12. måned. Keolis’ bremseprøvestande kontrolleres regelmæssigt af en ekstern part for at sikre, at de altid måler nøjagtigt. Bremsesagen har nemlig også vist, at der kan rejses tvivl om kvaliteten af bremsemålinger.

”Vi håber, at myndighederne og vejtransportens brancheforeninger snart får løst de måleproblemer, som bremsesagen har afsløret, hvor der tilsyneladende er uoverensstemmelse mellem bremsetests fortaget af politiet og synshallerne – en helt uholdbar situation for branchen”, slutter Peter Lanng Nielsen.