Driftsledelse i øjenhøjde, andel af kvalitetsbonus til medarbejderne og sundhedsprojektet KeoFit er blot nogle af de faktorer, som skal fastholde og udvikle Keolis som en attraktiv arbejdsplads – og det ambitiøse mål er at være branchens fortrukne arbejdsplads. Keolis går ydmygt til opgaven i erkendelse af, at et godt arbejdsmiljø og medarbejdertrivsel skal udvikles og vedligeholdes - hver eneste dag.

De grundlæggende elementer i et godt arbejdsmiljø kan virke selvfølgelige, men er meget vigtige at have fokus på. Det er bl.a. vigtigt, at der er orden i hverdagen, god dialog mellem ledelse og medarbejdere, løn som aftalt og til tiden, dialog om vagtplaner, en plan for sikre- og vedligeholdte busser og letbanekøretøjer samt pæne og rengjorte lokaler og kontorer.

Orden i eget hus er nødvendig for, at Keolis kan levere gode resultater til trafikselskaberne, og Keolis’ flotte kvalitetspræstationer i de forskellige trafikselskaber taler sit tydelige sprog. Disse grundlæggende elementer har altid været i fokus hos Keolis, da det er en nødvendighed for en anstændig og attraktiv arbejdsplads.

Keolis’ største medarbejdergruppe er buschaufførerne, og de har nogle helt særlige arbejdsforhold. En buschauffør er alene på ruten, har køreplanens tidsplan som rettesnor, har skiftende vagter, og sidder stille det meste af arbejdstiden. Socialt samvær med kolleger finder mest sted lige før og efter en vagt, eller i pauselokalerne på ruten. Nogle mødes også til mere organiserede aktiviteter i fritiden. Mange busanlæg har i årtier haft mere eller mindre formelle sportsklubber – bl.a. fodbold- og cykling- til billard-hold – med socialt og fysisk aktive kolleger som initiativtagere. Disse aktiviteter bliver støttet af Keolis’ lokale medarbejderforeninger, da vi mener, at socialt samvær højner trivslen og er med til at skabe den gode arbejdsplads.

For fire år siden iværksatte Keolis sundhedsprojektet KeoFit, hvor virksomheden på en systematisk måde understøtter de medarbejdere, som gerne vil leve sundere. Hele idéen bag KeoFit bygger på at arbejde med KRAMS-faktorerne (kost, rygning, alkohol, motion og stress). Helt afgørende var udpegningen af sundhedsambassadører i hver afdeling i hele Danmark. De udpegede ambassadører er frivillige Keolis-ansatte, som påtager sig at organisere sundhedsfremmende aktiviteter, hvilket som regel også indeholder en social dimension. Disse lokale aktiviteter er understøttet af både den centrale- og lokale ledelse.

Sund kost har været det store hit på de fleste bus- og letbaneanlæg. Det er lykkedes at slå igennem hos mange med sund ”fast-food” som erstatning for ex. hotdoggen og burgeren i en travl hverdag. Før var det for eksempel almindeligt at servere wienerbrød og flødeskumskage til fødselsdage, hvor der nu oftere diskes op med frisk frugt eller opfindsomme retter fra hele verdens køkken. Keolis´ personalegruppe på mere end 1.500 medarbejdere kommer fra mange forskellige nationer, og den deling af viden mellem kollegaer til sund og lækker mad nydes i stor stil i hverdagen og til forskellige personalearrangementer med stor tilfredshed. Derudover er en anden KRAMS-faktor også blevet mere udbredt med KeoFit - nemlig gå- og løbeture.

I dette efterår er der iværksat en rygestopkampagne i KeoFit-regi (KRAMS). Den fælles og officielle rygestopdato er sat til den 15. november 2019. Vi ved, at vi i Keolis har mange kollegaer, der ønsker at stoppe med at ryge, men som også synes, at det er svært. Det vil Keolis gerne støtte op omkring.

”Rygestop-kampagnen illustrerer meget fint principperne bag KeoFit”, forklarer HR- & kommunikationschef for Keolis i Danmark Kasper V. K. Carstensen. ”Det er fuldstændig frivilligt at deltage. Kampagnen er sat i verden for hjælpe dem, der er interesserede. Keolis er en røgfri arbejdsplads, rygning indendørs eller i busser og letbaner tolereres overhovedet ikke. Der må kun ryges på små udendørs rygearealer på anlæggene. Vi følger samfundets trend på dette område, og vi vil gerne støtte dem, der ville kvitte ryger-vanen. I efterårets kampagne har vi lagt et socialt element ind med en fælles rygestopdato. Keolis har absolut ingen ambitioner om at blande sig i medarbejdernes privatliv. Til gengæld mener vi, at sociale og sundhedsfremmende aktiviteter er vigtige for at fastholde Keolis som en attraktiv arbejdsplads – og vi stiler højt: Keolis ønsker at være den fortrukne arbejdsplads inden for kollektiv trafik. ”