Keolis er klar til at deltage aktivt i den grønne omstilling i et tæt samarbejde med trafikselskaber, kommuner og regioner.

Visionen er klar: En fossilfri kollektiv bustrafik. Men hvordan skal målet nås?

Keolis’ bud er at fremme brugen af grønne teknologier i et tæt samarbejde mellem, trafikselskaber og kommuner og regioner. Det handler bl.a. om biobrændstof, eldrift og brændselsceller i busdriften. De grønne transportteknologier er langt fra færdigudviklet, men lige nu går udviklingen meget hurtigt – især for elbusser.

”Keolis kan ikke gennemføre en grøn omstilling alene”, siger Peter Lanng Nielsen, adm. direktør i Keolis Danmark. ”Vi arbejder efter den kollektive trafiks spilleregler, hvor operatørerne driver bustrafikken på basis af udbudte kontrakter. Det er kommuner, regioner og trafikselskaber, der sætter betingelserne. Derfor er dialogen mellem parterne meget afgørende.”

Keolis i Aalborg deltager netop nu i tre perspektivrige projekter med grønne teknologier. Det sker i tæt samarbejde med Nordjyllands Trafikselskab, Aalborg Kommune og Region Nordjylland.

·         Første projekt er iblanding af 30 procent biodiesel i brændstoffet til bybuslinjerne. Den høje iblandingsprocent er en videreførelse af et vellykket forsøgsprojekt for nogle år siden. Forsøget i fortsætte de næste 2 år.

·         Andet projekt er forsøgsdrift med en kinesisk elbus af mærket Higer (Higer er én af verdens største busfabrikker). Keolis skal køre bussen i Aalborg i tre måneder. Keolis startede forsøgskørslen 11. juni, og erfaringerne med elbussen er særdeles gode. Bussen er meget driftssikker og støjsvag. Bussen oplades på en ladestation ved endestationen ved Aalborg Lufthavn og er forsynet med en såkaldt superkondensator i stedet for batterier.

·         Tredje projekt er et EU-støttet forsøg med 1 brintbus. Kørslen påbegyndes i efteråret 2019 og skal køre i to år på linje 17. Busserne skal tankes med brint på et anlæg ved Aalborg Universitet – et anlæg som skal producere brinten på basis af vindmøllestrøm – og vand. Brintbusserne er produceret af den hollandske busfabrik Van Hool, som også skal servicere busserne. Keolis i Aalborg har deltaget i planlægningsarbejdet herunder designet af busserne. Keolis har desuden gennemført nogle nødvendige tilpasninger på busværkstedet. Keolis’ chauffører bliver også efteruddannes i de specielle forhold ved brintbussen.

Elbusser og brintbusser ses som fremtidens fossilfri løsninger i den kollektive bustrafik. Brændselscelle-teknologien på basis af brint regnes endnu ikke som fuldt driftsmoden. Der er derfor en højere risiko ved dette projekt end ved de øvrige. Men det er netop i denne type projekter, at nye teknologier kan afprøves og videreudvikles.

”Keolis kan trække på vigtige erfaringer om grønne transportløsninger fra den internationale Keolis-familie”, siger Peter Lanng Nielsen. ”Alle steder fremmes de grønne transportteknologier i en tæt dialog mellem operatører og myndigheder. Der er nemlig fortsat en ekstraregning, der skal betales. Den regning og den medfølgende risiko kan Keolis som operatør ikke bære alene. Samtidig går den teknologiske udvikling så stærkt i øjeblikket, at der er en oplagt risiko ved at investere i løsninger, som kan være teknisk forældede om få år. Derfor er det vigtigt at dele risikoen mellem flere parter.”

Desuden udvikler markedet for elbusser sig meget hurtigt og på en højst overraskende måde, hvor flere kinesiske busproducenter har vist sig at være konkurrencedygtige i forhold til de kendte europæiske producenter.

”Keolis følger markedet meget tæt, og vi ønsker som en forventet stor aftager af elbusser at være med til at præge markedet. Dette vil i sidste ende også komme danske trafikselskaber til gode”, slutter Peter Lanng Nielsen.