Letbanedriften fungerer med høj rettidighed, kulturen i operatørselskabet udvikler sig som ønsket og forudset, og Keolis assisterer i øjeblikket Aarhus Letbane og entreprenørkonsortiet ASAL med kørsler i forbindelse med systemtest på Odderbanen. Letbanedirektøren, Thomas Friis Brændstrup, er derfor en tilfreds mand.csm TFB 2 c60dbe6859

Keolis har indtil videre kunnet opfylde alle kontraktlige forpligtelser overfor bygherren og driftsherren Aarhus Letbane. Eksempelvis er der på nuværende tidspunkt ansat og uddannet 63 letbaneførere, som kontrakten kræver, hvilket er lidt over det antal, som behøves i forhold til den nuværende letbanedrift på den indre strækning.

”Der er dog opgaver nok til alle, mange letbaneførere kører systemtest på Odderbanen, andre er i gang med den suppleringsuddannelse, som kræves, før vi kan få lov at køre på Odderbanen”, fortæller Thomas Friis Brændstrup. ”Vi uddanner blandt andet letbaneførerne til kørsel med Tango-togene, som skal køre på Odderbanen og Grenaabanen, og til at håndtere overkørslerne på strækningen.”

Først når infrastrukturen og togene er godkendt, kan de egentlige testkørsler begynde. Keolis deltager derfor i tæt samarbejde med Aarhus Letbane i det komplicerede puslespil af tests, assessor-rapporter og tilladelser, som skal til, før en ny letbanestrækning kan åbne.  De næste strækninger er Aarhus H-Odder og Skejby-Lisbjerg.

Høj rettidighed

Thomas Friis Brændstrup kan se tilbage på det første halve års drift med stor tilfredshed. Keolis har leveret varen. Mange dage kører driften med 100 procent rettidighed.

Han siger:

”Vi var helt fra begyndelsen klar over, at Keolis fik en enestående chance med letbanekontrakten i Aarhus. Det var lige så klart, at vi skulle levere varen. Der var kun ét skud i bøssen. Derfor er jeg meget stolt over og glad for vores resultater til dato. Det er også lykkedes at skabe en fleksibel og dynamisk organisation, som yder en flot indsats, som alle kan være tilfredse med.”

Virksomhedskultur med pionérånd

Da Thomas Brændstrup for to år siden startede forberedelserne til letbanedriften sammen med en lille ledergruppe var det virkelig et pioner-arbejde. Ingen havde prøvet det før. Hvordan er det så gået med at realisere ideerne?

”Vi ønskede at skabe en dynamisk organisation, som var i stand til at samarbejde tæt både internt og eksternt og som skulle kunne justere sine kompetencer undervejs i takt med at vi mødte virkelighedens udfordringer”, siger Thomas Friis Brændstrup. ”Det er virkelig lykkedes. Vi har måttet sige farvel til nogle få medarbejdere, som ikke rigtig passede ind i vores samarbejdsmodel, men bortset fra det er det gået, som vi håbede. Vi kan bl.a. konstatere et meget lavt sygefravær. En lille, men vigtig bonus er, at der altid er et glimt i øjet hos alle.”