Arbejdsmiljøet er i top. Så enkelt kan det siges, efter at Arbejdstilsynet har været på tilsyn hos Keolis Aarhus Letbane, der er Aarhus Letbanes driftsoperatør. Dette blev i dag meddelt virksomheden i et såkaldt Smileybrev.

”Som virksomhed har vi efterhånden 3 år på bagen, og vi har løbende arbejdet med at sætte gode rammer for medarbejdernes arbejdsvilkår,” siger administrerende direktør fra Keolis Aarhus Letbane Thomas Friis Brændstrup.

”Vi har gennemført APV’er, trivselsundersøgelser og udarbejdet handleplaner, og har løbende lavet justeringer, ud fra de tilbagemeldinger vi har fået fra vores letbaneførere, styringsmedarbejdere og servicefolk,” fortæller kvalitetschef Lars Winther Wagner, der roser det gode samarbejde med arbejdsmiljørepræsentant Rainer Ladewig.

Rainer Ladewig har været ansat i Keolis Aarhus Letbane siden august 2016, og er uddannet letbaneførerinstruktør. Hvervet som arbejdsmiljørepræsentant har han haft siden april 2017

”Generelt har vi et godt arbejdsmiljø i Keolis, men der har været nogle knaster henad vejen. Blandt andet var der problemer med varme i førerrummene i togene i en periode, men det blev hurtigt løst,” siger Rainer Ladewig.

Forude venter ISO certificering og kronesmiley

Næste skridt for Keolis Aarhus Letbane er ISO certificering af virksomhedens arbejdsmiljø og miljøledelse. I december kommer auditeringsbureaet KIWA Inspecta på et certificeringsaudit.

”Vi har arbejdet målrettet på at blive certificeret efter ISO standarderne, da det understøtter Keolis’ værdier i forhold til sikkerhed og ansvarlighed overfor miljøet,” fortæller kvalitetschef Lars Winther Wagner, der forventer at certificeringen kommer til at forløbe glat og dermed udløse en kronesmiley.

”Nu har Arbejdstilsynet givet os en grøn smiley, og det er vel egentlig den bedste indikator på at vi har styr på vores arbejdsmiljø. Det er et godt udgangspunkt for den kommende audit, så kronesmiley’en er helt klart indenfor rækkevidde,” siger Lars Winther Wagner.

Kronesmiley’er er ikke ukendte for Keolis, idet hele Keolis’ busforretning i Danmark med 1500 medarbejdere er godkendt efter ISO normerne, og nu glæder Letbaneafdelingen sig til at komme med i det eksklusive selskab.

”Vi ser frem til at høste frugterne af det store arbejde, der er gjort af både ledelse og medarbejdere,” siger Thomas Friis Brændstrup, der forventer at kunne hænge kronesmiley’en op inden årets udgang.