Keolis Aarhus Letbane giver som operatør sit vigtige bidrag til en rettidighed på tæt ved 100 procent – et usædvanligt godt resultat for et helt nyt trafiksystem.

Den 8. april 2018 var en mærkedag. For første gang opnåede Aarhus Letbane 100 pct. rettidighed på alle 208 letbaneafgange – mange andre dage har ligget meget tæt på 100 procent. Og den nuværende strækning Aarhus H-Skejby er den vanskeligste, hvor letbanetogene er blandet med vejtrafikken.

Direktør for Keolis Aarhus Letbane Thomas Brændstrup er stolt over de gode resultater

”Vi har en operatørrettighed på 99,95 procent – vi kan næppe komme meget højere end det. Vi må også konstatere, at vores træning og uddannelse af Danmarks første letbaneførere og styringsmedarbejdere har siddet lige i skabet, og vi har generelt nogle veluddannede og motiverede medarbejdere til at drifte letbanen i Aarhus.”

Thomas Brændstrup understreger, at Keolis Aarhus Letbane har fået værdifuld hjælp fra flere søsterorganisationer i Keolis-koncernen. Han forklarer:

”Keolis er på verdensplan den virksomhed, som har den mest omfattende erfaring med drift af letbaner. Den erfaring har vi fået del i. Det har været et vigtig element i det forberedende arbejde og også i letbanedriften.”

Forsinkelser analyseres

Keolis Aarhus Letbane registrerer alle forsinkelser og analyserer årsagerne. Alle data deles med Aarhus Letbane, og der foregår et fælles arbejde med at forebygge fejl og at optimere driften.

”Vi forsøger hele tiden at være på forkant med situationen” siger Thomas Brændstrup. ”Resultaterne indtil videre viser, at alle parter i Aarhus Letbane samarbejdet har meget seriøs indstilling. Vi er som Keolis Aarhus Letbane meget stolte af at levere driftsbenet i samarbejdet.

Børnesygdomme

De gode resultater skyldes, at det i et tæt samarbejde er lykkedes at løse nogle af de børnesygdomme, som et nyt trafiksystem altid vil have. Et eksempel er detekteringen i lyskryds.

”Der er tre radarer, som giver letbanetogene grønt signal og grøn bølge. Disse radarsystemer har ikke fungeret helt optimalt, og infrastrukturejeren Aarhus Letbane I/S har arbejdet på at løse problemerne med de radaranlæg, som er tættest på krydset”, forklarer Thomas Brændstrup. ”Der er fundet en ny løsning for nylig.”

40 procent flere passagerer

Letbanen i Aarhus er allerede nu en succes på det helt afgørende parameter, passagertallet. Nye tal fra Midttrafik viser en trafikvækst på strækningen Aarhus H til Skejby på 40 procent sammenlignet med den tidligere buslinje 1A.