I februar 2019 tager Keolis et nyt digitalt system i brug, som skal gøre den interne kommunikation i virksomheden mere brugervenlig og interaktiv.

I Keolis bliver den interne kommunikation mellem ledelse og medarbejdere styrket med et nyt digitalt værktøj med mange muligheder.

”Keolis gennemførte tidligere på året en brugerundersøgelse af vores nuværende intranet-løsning” siger kommunikationschef Kasper V.K. Carstensen, Keolis Danmark. ”Undersøgelsen viste et stort behov for mere brugervenlige løsninger og for flere muligheder for interaktiv kommunikation.”

Keolis har valgt Academy-systemet fra leverandøren A Close Shave – det samme system som flere trafikselskaber bruger til deres chaufførportaler. For mange af Keolis’ medarbejdere vil det derfor være et kendt system, som erstatter den nuværende intranetløsning.

”Keolis har nedsat en projektgruppe, som skal lægge linjerne for, hvordan det nye system kan blive så brugervenligt som muligt,” forklarer Kasper Carstensen. ”Ét midlerne er at indføre interaktive funktioner, såsom forskellige debatfora og mulighed for at kommentere indlæg og nyheder.”

Driftschef Uffe Tokehøj, Keolis Odense er formand for projektgruppen, og han har bred erfaring med systemet både i Keolis Odense og i andre trafikselskaber. Han siger:

”Systemet har vist sit værd hos andre trafikselskaber, hvor det på én og samme tid uddanner, informerer og skaber positiv dialog internt. Det er utrolig vigtigt, at alle medarbejdernes viden er opdateret, og her kommer det nye intranet til at spille en kernerolle hos Keolis”.

Det nye system har mange muligheder, og udviklingen af systemet bygger på en tæt dialog med brugerne, derfor kan systemet hele tiden holdes opdateret i forhold til medarbejdernes digitale vaner.

”Brugen af bl.a. mobiltelefoner og sociale medier er eksploderet i de seneste år, og det skal vores interne system tilpasse sig”, siger Kasper Carstensen. ”Det nye system giver også mulighed for en dynamisk kommunikationsstrategi, som bygger på Keolis’ kerneværdier. Én af dem er, at afstanden mellem ledelsen og medarbejderne skal være så kort som muligt. Vi har brug for medarbejdernes viden og input for at kunne drive Keolis som en effektiv virksomhed og som en god arbejdsplads.”