Keolis er som ny og eneste letbaneoperatør i Danmark indehaver af et sikkerhedscertifikat til letbanedrift. Alt tyder på, at Keolis opnår en betragtelig forlængelse af virksomhedens sikkerhedscertifikat, når det étårige certifikat fra december 2017 skal fornyes.

Direktør i Keolis Aarhus Letbane, Thomas Friis Brændstrup siger: ” I de sidste dage af oktober i år havde Keolis Aarhus Letbane besøg af fire auditorer fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.  Styrelsen gennemgik virksomhedens systemer og procedurer i alle detaljer. Det var en afgørende del-eksamen i letbanedrift, og vi er selvfølgelig meget spændte på resultatet. ”

Keolis Aarhus Letbane fik efter tilsynet en foreløbig og positiv tilbagemelding fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens auditorer. De har indstillet til Styrelsens certificeringskomite, at sikkerhedscertifikatet til Keolis fornyes i yderligere fire år.

”Fire år er den maksimale længde for vores certifikat. Det viser, at Styrelsens auditorer har tillid til Keolis som operatør. Vi synes selv, at vi har et velimplementeret og robust ledelsessystem med sikkerhed som absolut første prioritet. Det er opmuntrende, at myndigheden på området ser ud til at have den samme opfattelse,” siger letbanedirektøren med reference til Trafik- Bygge og Boligstyrelsens mundtlige feedback.

Opmærksomheden om letbanen i Aarhus er meget stor, især i forhold til trafiksikkerheden

”Vi driver et meget sikkert letbanesystem. Der har ikke været én eneste sikkerhedsbrist fra Keolis´ side som operatør ved de ca. 20 små og store uheld, der indtil videre er sket med letbanetog.  Det er resultatet af efterforskningen som er foretaget af Østjyllands Politi i samarbejde med Aarhus Letbane og Keolis”, slutter Thomas Friis Brændstrup.