Ansættelse af ledergruppen til drift og vedligehold af Odense letbane er en af hjørnestenene i det aktuelle arbejde, fortæller Thomas Friis Brændstrup, der er direktør for Keolis’ samlede letbaneaktiviteter i Danmark.

Den nye Keolis-organisation, som skal stå for drift og vedligehold af Odense letbane, har allerede i foråret fået sine første to medarbejdere – en sikkerhedschef og en vedligeholdelsesansvarlig – og en ny afdelingsdirektør tiltræder pr. 1. december 2019.

”Vi har ansat Henrik Andersen som ny direktør for afdelingen i Odense, og vi glæder os rigtig meget til samarbejdet. Henrik kommer med stor ledelseserfaring fra lignende stillinger i Tide Bus, Arriva og DSB. Henrik får følgeskab af flere fagchefer i de kommende måneder, og ledergruppens store opgave bliver at sikre, at medarbejdere, sikkerhed, procedurer og certifikater er i hus inden efteråret 2021, hvor Odense letbane forventes at åbne”, siger Thomas Friis Brændstrup.

Kontrakten i Odense er anderledes end i Aarhus, hvor Keolis udelukkende står for selve driften. I Odense får Keolis også ansvaret for vedligeholdelse af togsæt og letbanens infrastruktur. Der bliver derfor også ansat en vedligeholdelseschef i foråret 2020.

”Keolis har allerede nu indgået vedligeholdelsesaftaler med to underleverandører, nemlig Stadler Rail Service om vedligehold af togsættene og Aarsleff Rail for vedligehold af infrastrukturen”, forklarer Thomas Friis Brændstrup, der har meget store forventninger til de to underleverandører.

”Både Stadler og Aarsleff Rail har vi gode erfaringer med fra vores samarbejde ved letbanen i Aarhus, og det vil absolut komme Odense til gode, at drift og vedligehold vil blive udført af erfarne organisationer,” siger letbanedirektøren.

Keolis indgik aftalen med Odense Letbane i efteråret 2018. Dengang var planen, at letbanen skulle åbne i slutningen af 2020, men siden er åbningen udsat et halvt år på grund af forsinkelser på ombygningen af den lukkede del af Thomas B. Thrige Gade – blandt andet på de arealer, hvor letbanen skal anlægges i Odense Centrum.

”Vi har et særdeles godt samarbejde med Odense Letbane om revisionen af projektets tidsplaner,” siger Thomas Friis Brændstrup. ”En forsinkelse som den i Odense har en dyb indvirkning på hele projektet. Det er ikke gjort med at rykke alle datoer et halvt år frem. Vi i gang med af aftale nye milepæle i det forberedende arbejde, og Keolis og Odense Letbane er enige om at få det bedst mulige ud af den nye tidsplan.”

Certificeringen af Keolis som operatør og infrastrukturforvalter er et kapitel for sig. Der kan selvfølgelig trækkes på erfaringerne fra Aarhus, men opgavefordelingen er alligevel så forskellig, at det bliver en anderledes proces.

”Vi har en særdeles god dialog med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, og også med de parter, som bygger letbanen”, siger Thomas Friis Brændstrup. ”Vi er jo helt afhængige af den dokumentation, vi modtager fra anlægs-entreprenørerne, og vi skal ud fra dette dokumentere driften og vedligeholdelsen på en måde som opfylder reglerne og som styrelsen kan godkende. Det er helt afgørende, at alle parter følges ad og hele tiden afstemmer forventningerne til de øvrige parter.

Thomas Friis Brændstrup understreger, at processen i Odense foregår med massiv støtte fra Keolis’ letbaneafdeling i Aarhus, og at den danske letbaneorganisation stadig kan trække på Keolis-organisationens store internationale erfaringer med letbanedrift, hvis det måtte blive nødvendigt.