Nazliya blev den første kvindelige buschauffør med syrisk baggrund

torsdag 23. november 2017

Nazliya Mohammad har opfyldt sin drøm om at blive buschauffør, og hun er allerede nu en vigtig rollemodel for andre kvinder med flygtninge- eller indvandrerbaggrund.

Nazliya bærer sin Keolis-uniform med glæde og stolthed. Hun har nu i adskillige uger kørt alene med passagerer på bybusruterne i Odense, og passagererne er meget glade for at have den unge, smilende kvinde bag rattet.

”Mine passagerer siger- Tak for turen – når de går ud af bussen”, fortæller Nazliya Mohammad. Og Uffe Tokehøj, driftschef i Keolis Odense kan kun bekræfte, at både passagerer og kolleger er meget glade for den altid positive og venlige Nazliya.

Oplæringen

Nazliya Mohammad deltager på det allerførste hold for buschauffører under IGU – Integrations Grund Uddannelsen.  Hun bestod køreprøverne til bus i andet forsøg i juli, og herefter fulgte en oplæringsperiode på ca. tre uger. Først kom Nazliya på et tre dages internt kursus hos Tina. Instruktøren Tina Ladefoged er en institution hos Keolis i Odense.

Nazliya forklarer: ”Vi lærte om rejsekortet og om billetmaskinen. Alle ruter blev gennemgået og vi lærte hvad vi skulle gøre og absolut ikke skulle gøre i forhold til passagererne.”

Herefter var det tid til sidemandsoplæring, som hos Keolis Odense udføres efter et koordineret træningsprogram, hvor nye chauffører kører med passagerer på ruterne med en instruktør ved siden af. De kommer samtidig igennem ca. 20 temaer i løbet af ca. tre uger.

Hver dag har sine nye erfaringer bag rattet

Efter de tre uger kørte Nazliya selv ud på ruten med passagerer.

”Jeg synes det er virkelig sjovt og godt at køre med passagerer, det er det en buschauffør skal kunne”, forklarer den altid målrettede Nazliya. Hun er godt klar over, at hun har meget at lære endnu, men hun er parat til at lære af sine erfaringer.

Øvelse gør mester

De første uger skulle hun øve sig i at køre tæt til kantstenen uden at slide dækkene i stykker. Lige for nylig var hun ude for en episode i trafikken, hvor hun desværre var nødt til at bremse lidt for hårdt op.

”Der var en bilist, der kørte ind foran mig lige før et lyskryds. Jeg var nødt til at bremse – og så sagde jeg undskyld til passagererne. Nu kører jeg lidt langsommere frem til lyskrydsene – det skal ikke ske igen”, forklarer hun.

Nazliya øver sig også i det danske sprog hver dag, og det går for det meste godt med at tale med passagererne.

”Det er nemmest med de unge. Somme tider kan jeg ikke forstå hvad de ældre siger til mig.”, forklarer hun, som udover dansk også er nødt til at sætte sig ind i den fynske dialekt.

”Jeg lærer nye danske ord hver eneste dag”, slutter Nazliya Mohammad.

Rollemodel

Uffe Tokehøj understreger, at Nazliya Mohammad er en vigtig rollemodel internt i Keolis Odense men også eksternt i forhold til andre kvinder med flygtninge- og indvandrerbaggrund.

”Hun er målrettet, har en jernvilje, samtidig er hun altid glad og er hele tiden parat til at lære noget nyt og til at forholde sig positivt til andre mennesker,” slutter Uffe Tokehøj.