Konstruktivt møde med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

fredag 29. september 2017

Keolis har i dag haft et positivt og konstruktivt møde med Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen. Begge parter var enige om, at der nu skal kigges fremad og findes løsninger på de identificerede udfordringer.

Der er en gensidig lyst til at trække i arbejdstøjet og være imødekommende mht. den videre proces.

Der blev ikke aftalt nogen tidstermin på åbningen, da denne afhænger af mange interessenter og også skal afstemmes med Aarhus Letbane.

 

Peter Lanng Nielsen

Direktør, Keolis Danmark