Keolis Aarhus Letbane skifter ansvarlig for certificeringsproces af Letbanen

onsdag 27. september 2017

Som reaktion på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens kritik af den manglende kvalitet i ledelsessystemet hos Keolis og det deraf varslede afslag på ansøgning om sikkerhedscertifikat, foretager Keolis ændringer i ledelsen af Keolis Aarhus Letbane:

Den nuværende ansvarlige for certificeringsprocessen frigøres fra denne opgave. I stedet indsætter Keolis en ny projektleder fra Keolis SA til at fortsætte den specifikke opgave med at opnå Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens certificering som operatør af Aarhus Letbane. Den nye ansvarlige for denne opgave vil dels forestå den fremtidige dialog med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, dels lede den interne proces i Keolis Aarhus Letbane for certificering i samarbejde med selskabets nytiltrådte sikkerhedschef.

Ændringen træder straks i kraft.

Øvrige opgaver forbliver uændret i Keolis Aarhus Letbane, hvor fokus fortsat er på at sikre løsninger af udeståender mht. idriftsættelse af Letbanen til gavn for borgerne i Østjylland og ejerne af Aarhus Letbane.