Nazliya Mohammad er godt på vej tíl at blive den første kvindelige , syriske buschauffør i Danmark.

Nazliya Mohammad - på vej som den første kvindelige syriske buschauffør i Danmark

tirsdag 18. juli 2017

Det danske sprog er det sværeste, men der har været mange andre udfordringer for Nazliya fra tilværelsen som husmor i Syrien til at realisere drømmen om at blive buschauffør i Danmark.

Målet er klart og Nazliya forfølger det med utålmodig energi: Hun vil være den første syriske kvindelige buschauffør i Danmark.

Efter et halvt år på Integrations Grunduddannelsen (IGU) på AMU-Fyn er hun ved at være meget tæt på målet. Hun har bestået begge teoriprøver men dumpede første gang til køreprøven til det almindelige buskørekort.

I mellemtiden har hun været praktikant i kantinen i Keolis Odense. For ganske kort tid siden har Nazliya været til køreprøver igen og hun har bestået den almindelige køreprøve til bus og prøven til erhvervskørekortet. Når dette læses er hun i gang med praktikken bag rattet i Keolis’ busser i Odense.

En dobbelt udfordring

I kantinen og i busoplæringen har hun trænet det svære danske sprog, som især er svært at udtale. Forståelsen går det langt bedre med. Hun lægger meget vægt på, at hun kan tale dansk hele dagen.

”At blive buschauffør er lidt sværere for mig som kvinde end for mændene”, forklarer Nazliya. ”Jeg skal lære en masse nyt og svært om mekanik og trafik, som jeg slet ikke har tænkt på før, da jeg var husmoder i Syrien. Det er helt nyt for mig at være på arbejdsmarkedet.”

Det er tydeligt, at hun ser sin nye tilværelse i Danmark som en kæmpe chance til at udvikle sig og få en faglig identitet som buschauffør. Og hun har masser af støtte fra sin familie til at nå målet.

”Her kan en kvinde tale med alle og enhver på lige fod. Det kunne jeg ikke i Syrien”, forklarer Nazliya Mohammad og roser også Keolis og driftsledelsen i Odense for at være venlige mennesker, som gerne vil hjælpe og støtte – i stærk kontrast til forholdene i Syrien.

Tæt på målet

Er det så nu, Nazliya er blevet den første syriske kvindelige buschauffør? Det har aldrig været tættere på. Nazliya er altså i gang sidemandsoplæring på busruterne i Odense. Det varer lidt endnu, før hun er klar til at køre ud på ruten på eget ansvar.

Der er stadig 17 måneder tilbage af IGU-forløbets praktikperiode hos Keolis.